Encyclopedia of religion eliade online dating

Posted by / 02-Dec-2017 10:28

Istoricii nu au căzut de acord asupra locului nașterii lui Isus.

Mulți dintre ei aceasta fiind localitatea prezentată de autorii evangheliilor sinoptice drept „domiciliu al familiei sale” (Mc 6,1; Mt 13,54; Lc 2,39).

În tot acest timp, oamenii pe care i-a ajutat l-au susținut, iar dintre aceștia el a ales 12 apostoli.Această formă a fost elenizată inițial sub forma Iason (Ἰάσων), apoi a fost adaptată de traducătorii Septuagintei la greacă sub forma Iησους Iēsoûs, cu aluzie la alte persoane care aveau același prenume.Pe de altă parte, forma grecească Χριστoς, Hristós, este o traducere a ebraicului „משיח” mașiach (de unde și Mesia), care înseamnă „uns”.Tendința de a se citi ca i în greacă a început din Evul Mediu.Transliterarea Iisus în limba română, folosită în Bibliile ortodoxe și în majoritatea literaturii ortodoxe moderne, este o recurență slavonă, fidelă scrierii grecești (alfabetul chirilic este derivat din alfabetul grec, iar Biserica Ortodoxă Română a folosit alfabetul chirilic până în 1860). Aceste paralele etimologice pot motiva utilizarea a două litere înainte de s (pentru rostirea a doi [i] în hiat și în limba română.

encyclopedia of religion eliade online dating-9encyclopedia of religion eliade online dating-36encyclopedia of religion eliade online dating-36

Cea mai cunoscută învățătură a lui este Predica de pe Munte, cod de comportament pentru oameni, bazat pe dragostea pentru Dumnezeu și pentru aproape și, în același timp, o promisiune a vieții veșnice.